Ćwiczenia z matematyki

Niepokonani w procentach

Podaj, jaki procent liczby 20 stanowi liczba 12.