Ćwiczenia z matematyki

Trenuj różnicę między "ile razy" a "o ile"

Bierzemy liczbę 144. Podaj liczbę 8 razy mniejszą.