Ćwiczenia z matematyki

Trenuj różnicę między "ile razy" a "o ile"

Bierzemy liczbę 10. Podaj liczbę o 7 większą.